Blog

Slik kommer dere i gang

Det er viktig at man til å begynne med får nedsatt en prosjektgruppe. Alt etter hvor stor virksomheten er, kan det også være en god idé at få en erfaren prosjektleder til å lede prosjektet. Prosjektgruppen kan med fordel utarbeide en kortfattet presentasjon til ledelsen, da det er helt avgjørende at virksomhetens ledelse støtter opp om prosjektet.


Få oversikt over dataene

Dere skal finne ut hva det er for noen persondata som virksomheten skal håndtere. Den innledende delen av arbeidet består i å kartlegge virksomhetens persondata. Det skal med andre ord skapes en samlet oversikt over alle typer personrelaterte opplysninger – f.eks. kundeopplysninger, kontaktopplysninger, kontaktpersoner i deres CRM-systemer, herunder e-postadresser samt telefonnumre knyttet til markedsføring, konkurranser og persondata om medarbeidere.

Oversikten over persondata skal vise:

• Hvilke persondata har organisasjonen?
• Hvor kommer persondata fra
• Hva brukes persondata til?
• Hvor lenge lagres persondata?
• Hvem overlates eller videregis persondata til?

Det krever ofte en innsats fra både IT-avdelingen og alle de deler av virksomheten som behandler persondata hvis man skal få en nogenlunde komplett oversikt over den behandling av persondata som rent faktisk finner sted i virksomheten.
Husk at oversikten skal omfatte både persondata som lagres internt og persondata som lagres hos cloud- og outsourcingleverandører.

Behold oversikten

Mange benytter Excel-ark til å få oversikt over sin persondataflyt. Det kan by på utfordringer å samarbeide på tvers av virksomheten når flere skal arbeide i samme Excel-ark eller når informasjonen er plassert hos flere forskjellige personer på ulike steder i organisasjonen.

RISMAgdpr hjelper til å skape den nødvendige oversikt, og gjør det enkelt for de involverte medarbeidere å bidra. Strukturen i løsningen gjør det mulig for flere å arbeide med prosjektet og samtidig sikre den dataansvarlige det store overblikket i prosessen.

ABONNER PÅ NYHETSBREV

Invalid Input
Invalid Input
 

RISMA Systems A/S uses its own cookies and cookies from third parties to remember your settings, traffic metrics and to present you with targeted adverts. By continuing your browsing of this website, you consent to this use of cookies. If you do not want to accept the use of cookies, you will have to leave the website or block cookies in your browser. You may always withdraw your consent by blocking the use of cookies in your browser. Further information regarding the use of cookies, including how to block and delete cookies, can be found here, where you are also able to read more about our policy for processing of personal data.