INTUITIVE GRC-løsninger

Opplev hvordan våre GRC-verktøy styrker deres organisasjon

Governance

I RISMAs Governance-modul sikrer man at ledergruppen alltid har tilgang til relevant informasjon slik at de løpende kan treffe beslutninger på et riktig og oppdatert grunnlag.


Styr handlingsplaner og kontroller på en enkel og intuitiv måte og deleger både gjentakende og engangsoppgaver ut i organisasjonen. På den måten oppnår man den beste oppfølging av oppgavene.


Verktøyet er bygget i moduler slik at man kan gå fra enkel oppgavestyring til overordnet prosjektledelse.

RISMAactions

Med RISMAactions kan man samle alle handlingsplaner og tiltak på ett sted

IT-verktøyet RISMAactions sikrer at fokuset i prosjekter forblir på oppgavene og målsetningene.

 

RISMAcontrols

Styrk prosessene for internkontroll med RISMAcontrols

RISMAcontrols bidrar til å gi full oversikt over tilbakevendende oppgaver og interne kontroller.

RISMArisk

Best-practice risikostyring med RISMArisk

Med IT-verktøyet RISMArisk kan man identifisere, overvåke og håndtere risiko effektivt og enkelt.

 

Risk Management

Med RISMAs modul for risikostyring og -håndtering kan man sikre at organisasjonen identifiserer, overvåker og håndterer risiki på en effektiv og strukturert måte. Arbeid med en enkel risikokatalog eller avansert Enterprise Risk Management – RISMA kan tilpasses uansett hvilket behov dere har og hvor dere er i arbeidet med risikostyring.

Compliance

RISMAcompliance hjelper organisasjonen med å gjøre complianceprosessen transparent og sikrer at man lever opp til lovgivningens krav på flere områder via våre mange compliancemoduler.
Alle moduler er utarbeidet i samarbeid med ledende kunnskapsleverandører, hvilket sikrer at man alltid har oppdaterte regler å forholde seg til. Identifiserer eventuelle utfordringer innen for det gjeldende complianceområde og ved hjelp av Governance- og Riskmodulene styres reisen mot å bli og forbli compliant.

RISMAcompliance

Bli og forbli compliant med RISMAcompliance

Med IT-verktøyet RISMAcompliance blir complianceprosessene mer transparente og det blir enklere å sikre etterlevelse av regelverket.

RISMAgdpr

RISMAgdpr - persondataforordning - lovgivning og IT i ett verktøy

RISMAgdpr er et brukervennlig IT-verktøy som skaper struktur og oversikt i arbeidet med Persondataforordningen.

RISMAisms

Oppfyll ISO 27001-kravene – Information Security Management System

Øk datasikkerheten med RISMAs verktøy for ISO 27001. Vår løsning heter RISMAisms.

RISMAip@launch

Hold oversikt over Intellectual Property (IP) med RISMAip@launch

RISMAs digitale løsning for IP eller Intellektuell Eiendom systematiserer og forvalter patenter, varemerker, copyrights mm.

RISMAabc

Behold oversikten og sett anti-korrupsjonsinnsatsen i system med RISMAabc

RISMAabc strukturerer organisasjonens innsats mot korrupsjon og skaper trygghet, sparer tid, minimerer risiko og reduserer kostnader.

RISMAaml

Effektiv beskyttelse mot hvitvasking med RISMAaml

Med RISMAaml kan man strukturere og teste sin innsats mot hvitvasking og oppnå full, dokumentert compliance med hvitvaskingslovgivningen.

RISMAqms

Oppfyll ISO 9001-kravene med RISMAaml

RISMA har utviklet et digitalt verktøy som tar organisasjoner igjennom samtlige trinn på veien mod full ISO 9001-compliance.

RISMAohs

Oppfyll ISO 45001-kravene - Occupational Health & Safety (OHS)

RISMAohs er et enkelt og brukervennlig online GRC-verktøy som støtter og hjelper organisasjoner gjennom samtlige trinn til full ISO 45001-compliance - Occupational Health & Safety (OHS). 

JA TAKK, JEG VIL GJERNE VITE MER

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
 

RISMA Systems A/S uses its own cookies and cookies from third parties to remember your settings, traffic metrics and to present you with targeted adverts. By continuing your browsing of this website, you consent to this use of cookies. If you do not want to accept the use of cookies, you will have to leave the website or block cookies in your browser. You may always withdraw your consent by blocking the use of cookies in your browser. Further information regarding the use of cookies, including how to block and delete cookies, can be found here, where you are also able to read more about our policy for processing of personal data.