RISMAabc

- Anti Bribery and Corruption

Beskytt organisasjonen mot korrupsjon

Planlegg og dokumenter innsatsen

Hverken gode intensjoner eller en overordnet policy fritar ledelsen og virksomheten for ansvar. Virksomheter kan imidlertid unngå hendelser ved å utvikle målrettede tiltak i tråd med regelverket og å definere, implementere, håndheve og dokumentere disse med relevante regler og best practice. Ved å dokumentere en systematisk innsats kan konsekvensene minimeres. RISMAabc (Anti Bribery and Corruption) setter dette arbeidet i system, og virksomheten skaper trygghet, sparer tid, minimerer risiko og reduserer kostnadene til eksterne rådgivere.

Behold oversikten og sett antikorruptionsarbeidet i system

Der er behov for en mangefasettert innsats dersom virksomheten skal minimere risikoen for konflikt med lovgivning og praksis knyttet til korrupsjon og bestikkelser. Det skal f.eks. defineres regler, ansvarsområder og kontrolrutiner for håndtering av rabatter, gaver og donasjoner i alle deler av organisasjonen. Medarbeidere og ledelse skal kjenne reglene og konsekvensene av å ikke overholde dem – og alt skal oppdateres løpende i tråd med endringer i lovgivning og best practice.

IT-løsning bygget på juridisk fagkunnskap

RISMAabc er utviklet i et tett samarbeid med spesialister i bl.a. antikorrupsjon hos Plesner Advokatpartnerselskab

Dokumenter styrker og svakheter i hele organisasjonen

Innsatsen mot korrupsjon og bestikkelser blir fort omfattende, og gjør det vanskelig å beholde oversikten - mye fordi lovgivning og praksis er forskjellig fra land til land. Kjernen i RISMAabc er derfor et adaptivt spørreskjema som systematisk kartlegger aktuell policy og munner ut i en GAP-analyse som avdekker trusler og nødvendige innsatsområder. Det sikrer at du dekker området og har dokumentasjon og tiltaksplan på plass for det videre arbeidet – både kortsiktige tiltak og langsiktig forvaltning.

JA TAKK, JEG VIL GJERNE VITE MER

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

ABONNER PÅ NYHETSBREV

Invalid Input
Invalid Input
 

RISMA Systems A/S uses its own cookies and cookies from third parties to remember your settings, traffic metrics and to present you with targeted adverts. By continuing your browsing of this website, you consent to this use of cookies. If you do not want to accept the use of cookies, you will have to leave the website or block cookies in your browser. You may always withdraw your consent by blocking the use of cookies in your browser. Further information regarding the use of cookies, including how to block and delete cookies, can be found here, where you are also able to read more about our policy for processing of personal data.