RISMAaml

- Anti Money Laundering

Effektiv beskyttelse mot hvitvasking

Sett anti-hvitvaskingsreglene i system og overhold loven. RISMAs it-verktøy systematiserer og dokumenterer reglene i hvitvaskingsloven til bruk overfor f.eks. styret eller offentlige myndigheter. Verktøyet er utviklet i samarbeid med Plesner Advokatpartnerselskab, så dere kan være trygge på at dere lever opp til reglene når dere bare følger prosessen i verktøyet. Og det gjelder uansett om dere kommer fra en finansinstitusjon, en advokatvirksomhet eller et revisjonsselskap.

Effektiv gjennomgang setter fingeren på ømme punkter

RISMAaml (Anti Money Laundering) er med andre ord en løsning som strukturerer og dokumenterer virksomhetens eksisterende regelsett, prosesser og ansvarsområder på hvitvaskingsområdet. Prosessen munner ut i en GAP-analyse som avdekker manglende compliance og nødvendige innsatsområder. Det gir grunnlag for å komme hele veien gjennom et meget komplekst regelsett på en effektiv og tidsbesparende måte.

Få langt bedre oversikt på egen hånd

Hvitvaskingslovgivningen er et omfattende regelsett som det kan være vanskelig å overholde konsekvent. Derfor er det behov for en styrt og målrettet innsats for å sikre full compliance. Det skal f.eks. defineres og kommuniseres regler, ansvarsområder og kontrollrutiner til hele organisasjonen. RISMAaml hjelper deg med denne delen av prosessen.

IT-løsning bygget på juridisk fagkunnskap

RISMAaml er utviklet i et tett samarbeid med spesialister i hvitvaskingslovgivningen hos Plesner Advokatpartnerselskab.

Få oversikt over nødvendige tiltak

Kjernen i RISMAaml er et spørreskjema som kartlegger alle elementer av betydning for virksomhetens befatning med hvitvaskingslovgivningen. Spørreskjemaet er utviklet av jurister, men kan enkelt tilpasses spesifikke forhold i virksomheten. Resultatet er en GAP-analyse som avdekker trusler og innsatsområder. Ved hjelp av RISMAaml dekker man hele regelverket, og har dokumentasjon og tiltaksplan på plass for videre innsats.

RISMAaml er målrettet mot virksomheter som opererer i Norge. Men da norsk hvitvaskingslovgivning – i likhet med lovgivningen i de fleste andre EU-land – er modellert etter EUs hvitvaskingsdirektiver, vil verktøyet også kunne gi en forståelse av om datterselskaper i andre EU-land er compliant med nasjonal lovgivning der.

Samle alle GRC-tiltak i samme IT-system

Alle RISMAs moduler er kompatible med hverandre, hvilket gjør det er muligt å samle alle GRC-tiltak i samme IT-system. På den måten kan man sikre compliance på alle viktige områder. Eksempelvis kan man ved hjelp av RISMAabc (Anti Bribery and Corruption) vaksinere organisasjonen mot korrupsjon. Les mer om løsningen: RISMAabc - Anti Bribery and Corruption

JA TAKK, JEG VIL GJERNE VITE MER

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

ABONNER PÅ NYHETSBREV

Invalid Input
Invalid Input
 

RISMA Systems A/S uses its own cookies and cookies from third parties to remember your settings, traffic metrics and to present you with targeted adverts. By continuing your browsing of this website, you consent to this use of cookies. If you do not want to accept the use of cookies, you will have to leave the website or block cookies in your browser. You may always withdraw your consent by blocking the use of cookies in your browser. Further information regarding the use of cookies, including how to block and delete cookies, can be found here, where you are also able to read more about our policy for processing of personal data.