RISMAcompliance

Complianceprosessen blir transparent og sikrer
at man lever opp til lovgivningens krav!

Overhold loven og bransjespesifikke regler

Bedre ledelse med kun ett museklikk

RISMAcompliance er et online ledelsesverktøy som hjelper til med å skape integrerte governance- og complianceprosesser i organisasjonen. Complianceprosessen blir transparent og sikrer at man kan leve opp til lovgivningens krav.

Flere complianceløsninger i ett system

Det er mulig å kjøpe flere moduler når man har RISMAcompliance. Modulene sikrer at man blir compliant på viktige områder som GDPR, ISO 27001, anti-hvitvasking og antikorrupsjon.

Strukturert prosess

I RISMAcompliance blir man enkelt og logisk guidet gjennom complianceprosessene. Man kan også enkelt legge til egne retningslinjer og regelverk for å dokumentere compliance i forhold til organisasjonens egne policies.

Kunnskapsmodulene hjelper med datainnsamling

Kunnskapsmodulene i RISMAcompliance hjelper organisasjonen gjennom innsamling av relevante data som vil danne grunnlaget for compliance-arbeidet. Man starter med en kartleggings- og intervjuprosess som munner ut i en GAP-analyse.

Tre basismoduler som skaper oversikt

Uansett hvilken løsning man har, består RISMAcompliance alltid av tre basismoduler: RISMAactions, RISMAcontrols og RISMArisk. Disse basismodulene er bidrar til å iverksette tiltak for å lukke GAPs samt å sikre at det etableres en governance-struktur i organisasjonen.

JA TAKK, JEG VIL GJERNE VITE MER

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

ABONNER PÅ NYHETSBREV

Invalid Input
Invalid Input
 

RISMA Systems A/S uses its own cookies and cookies from third parties to remember your settings, traffic metrics and to present you with targeted adverts. By continuing your browsing of this website, you consent to this use of cookies. If you do not want to accept the use of cookies, you will have to leave the website or block cookies in your browser. You may always withdraw your consent by blocking the use of cookies in your browser. Further information regarding the use of cookies, including how to block and delete cookies, can be found here, where you are also able to read more about our policy for processing of personal data.