RISMAqms

- Opfyll ISO 9001-kravene

Brukervennlig og tidsbesparende IT-verktøy

RISMA har utviklet et digitalt verktøy som tar organisasjoner igjennom samtlige trinn på veien mod full ISO 9001-compliance. Jobber dere med kvalitetsledelse? Og ønsker dere å leve opp til kravene i ISO 9001 slik at dere kan sikre gode produkter og tjenester? Med RISMAqms (Quality Management System) får dere innsikt i kontinuerlig oppdatert informasjon som gir et godt grunnlag for å holde kvalitetsledelsessystemet vedlike.

Brukevervennlig kvalitetsledelse med RISMAqms

Med RISMAqms kan dere definere og involvere alle som er ansvarlige for å bidra i kvalitetssikringsprosessen. I s systemet oppretter man de aktiviteter i som er krevet for å velikeholde kvalitetsledelsen. Varslinger på e-post vil bli sendt ut når kontroller skal utføres. RISMAqms er med andre ord også et projektverktøy som er basert på en prosessorientert tilnærming og med risikostyringstankegang i bunnen. IT-verktøyet er i tillegg svært brukervennlig for dem som skal bruke systemet.

 

RISMA Systems A/S uses its own cookies and cookies from third parties to remember your settings, traffic metrics and to present you with targeted adverts. By continuing your browsing of this website, you consent to this use of cookies. If you do not want to accept the use of cookies, you will have to leave the website or block cookies in your browser. You may always withdraw your consent by blocking the use of cookies in your browser. Further information regarding the use of cookies, including how to block and delete cookies, can be found here, where you are also able to read more about our policy for processing of personal data.